ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "brood"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    brood

    ความหมายคล้ายกันกับ children

    แปลว่า คอก

    ความหมายคล้ายกันกับ children

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "brood"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
childrenchildren
totschildren
youngsterschildren
kidschildren
offspringchildren

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "children" เหมือนกับ "brood"   ได้แก่