ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "bring together"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bring together

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  แปลว่า นำมารวมกัน

  ความหมายคล้ายกันกับ unify

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "bring together"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
unifyunify
joinunify
mergeunify
consolidateunify
combine- uniteunify
fuseunify
bringfetch

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "unify" เหมือนกับ "bring together"   ได้แก่