ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "break in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  break in

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า ในการพักผ่อน

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "break in"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
raidraid
attackraid
invaderaid
stormraid
ransackraid
assaultraid
searchraid
forced entryraid
robberyraid

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "raid" เหมือนกับ "break in"   ได้แก่