ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "boundary"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  boundary

  ความหมายคล้ายกันกับ border

  แปลว่า ขอบเขต

  ความหมายคล้ายกันกับ border

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "boundary"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
marginborder
perimeterborder
borderborder
edgeborder

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "border" เหมือนกับ "boundary"   ได้แก่