ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "border"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    border

    ความหมายคล้ายกันกับ border

    แปลว่า เส้นขอบ

    ความหมายคล้ายกันกับ border

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "border"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
boundaryborder
edgeborder
marginborder
perimeterborder

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "border" เหมือนกับ "border"   ได้แก่