ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "bony"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bony

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า หลุด

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "bony"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
slimthin
emaciatedthin
slenderthin
skeletalthin
thinthin
lankythin
skinnythin
leanthin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thin" เหมือนกับ "bony"   ได้แก่