ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "benign"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    benign

    ความหมายคล้ายกันกับ kind

    แปลว่า อ่อนโยน

    ความหมายคล้ายกันกับ kind

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "benign"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sortkind
varietykind
breedkind
helpfulkind
thoughtfulkind
compassionatekind
mannerkind
caringkind
sympathetickind