ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "begin"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  begin

  ความหมายคล้ายกันกับ start

  แปลว่า เริ่มต้น

  ความหมายคล้ายกันกับ start

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  begin

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "begin"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
startstart
pioneerstart
initiatebegin
activatebegin
commencebegin
createstart

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "start" เหมือนกับ "begin"   ได้แก่