ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "be irresolute"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be irresolute

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  แปลว่า สามารถ irresolute

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "be irresolute"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
be indecisivewaver
fluctuatewaver
vacillatewaver
falterwaver
waverwaver
ditherwaver
hesitatewaver
be fond oflike
be keen onlike

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "waver" เหมือนกับ "be irresolute"   ได้แก่