ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "be in motion"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be in motion

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า สามารถในการเคลื่อนไหว

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "move" เหมือนกับ "be in motion"   ได้แก่