ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "assault"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  assault

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า โจมตี

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "assault"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
raidraid
break inraid
attackraid
invaderaid
stormraid
ransackraid
searchraid
forced entryraid
robberyraid

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "raid" เหมือนกับ "assault"   ได้แก่