ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "ask"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ask

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  แปลว่า ถาม

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "ask"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
interrogateask
requestask
inquireask
solicitask
questionask

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ask" เหมือนกับ "ask"   ได้แก่