ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "appearance"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  appearance

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า ลักษณะที่ปรากฏ

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "appearance"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
make upform
shapeform
figureform
formform

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "form" เหมือนกับ "appearance"   ได้แก่