ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "appear"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  appear

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  แปลว่า ปรากฏ

  ความหมายคล้ายกันกับ arrive

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  appear

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ปรากฏ

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "appear"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
arrivearrive
enterarrive
reacharrive
get toarrive
pull inarrive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "arrive" เหมือนกับ "appear"   ได้แก่