ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "apologetic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  apologetic

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  แปลว่า ขออภัย

  ความหมายคล้ายกันกับ sorry

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "apologetic"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sorrysorry
sadsorry
penitentsorry
regretfulsorry
unhappysorry
remorsefulsorry
repentantsorry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "sorry" เหมือนกับ "apologetic"   ได้แก่