ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "annoy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  annoy

  ความหมายคล้ายกันกับ bother

  แปลว่า รบกวน

  ความหมายคล้ายกันกับ bother

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "annoy"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
botherbother
harassbother
disturbbother
pesterbother

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "bother" เหมือนกับ "annoy"   ได้แก่