คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "alter"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  alter

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า เปลี่ยนแปลง

  ความหมายคล้ายกันกับ change

 • 2/2

  alter

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

  แปลว่า เปลี่ยนแปลง

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "alter"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
amendchange
changerevise
adjustchange
modifychange
varychange
transformchange

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "change" เหมือนกับ "alter"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน