ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "aid"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  aid

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  แปลว่า ความช่วยเหลือ

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "aid"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
helphelp
assisthelp
facilitatehelp

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "help" เหมือนกับ "aid"   ได้แก่