คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "adjust"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  adjust

  ความหมายคล้ายกันกับ change

  แปลว่า ปรับ

  ความหมายคล้ายกันกับ change

 • 2/2

  adjust

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

  แปลว่า ปรับ

  ความหมายคล้ายกันกับ revise

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "adjust"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
amendchange
changerevise
alterchange
modifychange
varychange
transformchange

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "change" เหมือนกับ "adjust"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน