ค้นหาSynonyms

Synonyms หมวดตัวอักษร Y

Synonyms มีดังรายการต่อไปนี้

yearn for

ความหมายคล้ายกันกับ want

yell- cry out

ความหมายคล้ายกันกับ call

young man

ความหมายคล้ายกันกับ boy

youngster

ความหมายคล้ายกันกับ boy

youngsters

ความหมายคล้ายกันกับ children

youth

ความหมายคล้ายกันกับ boy


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม