ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร V

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร V

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

victor

ความหมายคล้ายกันกับ victor

vigilant

ความหมายคล้ายกันกับ careful

vigor

ความหมายคล้ายกันกับ strength

vigor

ความหมายคล้ายกันกับ energy

vigorous

ความหมายคล้ายกันกับ lively

vivacious

ความหมายคล้ายกันกับ lively

vocation

ความหมายคล้ายกันกับ work

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม