ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร U

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร U

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ugly

ความหมายคล้ายกันกับ ugly

ultimate

ความหมายคล้ายกันกับ last

unattractive

ความหมายคล้ายกันกับ ugly

unavailable

ความหมายคล้ายกันกับ busy

unbolt

ความหมายคล้ายกันกับ open

uncaring

ความหมายคล้ายกันกับ mean

uncover

ความหมายคล้ายกันกับ find

under

ความหมายคล้ายกันกับ below

underneath

ความหมายคล้ายกันกับ below

understand

ความหมายคล้ายกันกับ understand

understand

ความหมายคล้ายกันกับ learn

undertake

ความหมายคล้ายกันกับ try

undo

ความหมายคล้ายกันกับ open

unexpected

ความหมายคล้ายกันกับ abrupt

unfasten

ความหมายคล้ายกันกับ open

unfilled

ความหมายคล้ายกันกับ vacant

unhappy

ความหมายคล้ายกันกับ sorry

unify

ความหมายคล้ายกันกับ unify

unit

ความหมายคล้ายกันกับ one

unkind

ความหมายคล้ายกันกับ mean

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม