ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร T

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร T

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

take

ความหมายคล้ายกันกับ take

take note

ความหมายคล้ายกันกับ listen

take place

ความหมายคล้ายกันกับ occur

tale

ความหมายคล้ายกันกับ story

tall

ความหมายคล้ายกันกับ high

tally

ความหมายคล้ายกันกับ add

tardy

ความหมายคล้ายกันกับ late

target

ความหมายคล้ายกันกับ aim

technique

ความหมายคล้ายกันกับ method

teeny

ความหมายคล้ายกันกับ tiny

tempo

ความหมายคล้ายกันกับ speed

tenderness

ความหมายคล้ายกันกับ pain

tense

ความหมายคล้ายกันกับ tense

tentative

ความหมายคล้ายกันกับ timid

term

ความหมายคล้ายกันกับ word

terrify

ความหมายคล้ายกันกับ terrify

test

ความหมายคล้ายกันกับ trial

thankful

ความหมายคล้ายกันกับ grateful

thankfulness

ความหมายคล้ายกันกับ thanks

thanks

ความหมายคล้ายกันกับ thanks

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม