ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร S

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร S

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/8 มีดังรายการต่อไปนี้

sad

ความหมายคล้ายกันกับ glum

sad

ความหมายคล้ายกันกับ sorry

saunter

ความหมายคล้ายกันกับ walk

say

ความหมายคล้ายกันกับ say

scare

ความหมายคล้ายกันกับ terrify

scheme

ความหมายคล้ายกันกับ method

scheme- suggestion

ความหมายคล้ายกันกับ idea

schoolboy

ความหมายคล้ายกันกับ boy

scores of

ความหมายคล้ายกันกับ many

scrap

ความหมายคล้ายกันกับ junk

scrawny

ความหมายคล้ายกันกับ weak

scream

ความหมายคล้ายกันกับ call

scurry

ความหมายคล้ายกันกับ hurry

seal

ความหมายคล้ายกันกับ close

search

ความหมายคล้ายกันกับ raid

secluded

ความหมายคล้ายกันกับ remote

secret

ความหมายคล้ายกันกับ key

secrete

ความหมายคล้ายกันกับ hide

section

ความหมายคล้ายกันกับ part

secure

ความหมายคล้ายกันกับ close

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม