ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร O

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร O

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

obese

ความหมายคล้ายกันกับ fat

obese

ความหมายคล้ายกันกับ large

obliged

ความหมายคล้ายกันกับ grateful

obtain

ความหมายคล้ายกันกับ take

obtain

ความหมายคล้ายกันกับ fetch

occasion

ความหมายคล้ายกันกับ time

occupation

ความหมายคล้ายกันกับ work

occupation

ความหมายคล้ายกันกับ job

occupied

ความหมายคล้ายกันกับ busy

occur

ความหมายคล้ายกันกับ occur

offer

ความหมายคล้ายกันกับ give

offering

ความหมายคล้ายกันกับ gift

offspring

ความหมายคล้ายกันกับ children

often

ความหมายคล้ายกันกับ frequent

often

ความหมายคล้ายกันกับ often

old

ความหมายคล้ายกันกับ old

omit

ความหมายคล้ายกันกับ omit

one

ความหมายคล้ายกันกับ one

open

ความหมายคล้ายกันกับ open

operate

ความหมายคล้ายกันกับ use

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม