ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร N

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร N

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

name

ความหมายคล้ายกันกับ name

narrate

ความหมายคล้ายกันกับ story

nasty

ความหมายคล้ายกันกับ mean

nation

ความหมายคล้ายกันกับ people

nation

ความหมายคล้ายกันกับ country

natives

ความหมายคล้ายกันกับ people

near

ความหมายคล้ายกันกับ near

necessitate

ความหมายคล้ายกันกับ need

need

ความหมายคล้ายกันกับ need

negative

ความหมายคล้ายกันกับ glum

nervous

ความหมายคล้ายกันกับ tense

nervous

ความหมายคล้ายกันกับ timid

new

ความหมายคล้ายกันกับ new

next to

ความหมายคล้ายกันกับ near

nice

ความหมายคล้ายกันกับ kind

noise

ความหมายคล้ายกันกับ noise

not getting any younger

ความหมายคล้ายกันกับ old

not in use

ความหมายคล้ายกันกับ vacant

not taken

ความหมายคล้ายกันกับ vacant

nourishment

ความหมายคล้ายกันกับ food

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม