ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร J

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร J

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน มีดังรายการต่อไปนี้

jeopardy

ความหมายคล้ายกันกับ danger

job

ความหมายคล้ายกันกับ work

job

ความหมายคล้ายกันกับ job

join

ความหมายคล้ายกันกับ unify

jovial

ความหมายคล้ายกันกับ happy

joyous

ความหมายคล้ายกันกับ happy

junk

ความหมายคล้ายกันกับ junk

just

ความหมายคล้ายกันกับ just

just

ความหมายคล้ายกันกับ just


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม