ค้นหาSynonyms

Synonyms หมวดตัวอักษร J

Synonyms มีดังรายการต่อไปนี้

jeopardy

ความหมายคล้ายกันกับ danger

job

ความหมายคล้ายกันกับ work

job

ความหมายคล้ายกันกับ job

join

ความหมายคล้ายกันกับ unify

jovial

ความหมายคล้ายกันกับ happy

joyous

ความหมายคล้ายกันกับ happy

junk

ความหมายคล้ายกันกับ junk

just

ความหมายคล้ายกันกับ just

just

ความหมายคล้ายกันกับ just


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม