ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร I

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร I

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

idea

ความหมายคล้ายกันกับ idea

ignominy

ความหมายคล้ายกันกับ shame

ill

ความหมายคล้ายกันกับ ill

illustrate

ความหมายคล้ายกันกับ show

immeasurable

ความหมายคล้ายกันกับ vast

immediately

ความหมายคล้ายกันกับ just

immense

ความหมายคล้ายกันกับ great

immense

ความหมายคล้ายกันกับ vast

immense

ความหมายคล้ายกันกับ vast

immobile

ความหมายคล้ายกันกับ still

impartial

ความหมายคล้ายกันกับ just

imperfection

ความหมายคล้ายกันกับ defect

imply

ความหมายคล้ายกันกับ mean

improve

ความหมายคล้ายกันกับ revise

in a minute

ความหมายคล้ายกันกับ just

in close proximity -in the neighborhood

ความหมายคล้ายกันกับ near

in front of

ความหมายคล้ายกันกับ before

in the sticks

ความหมายคล้ายกันกับ remote

in the vicinity

ความหมายคล้ายกันกับ near

in the vicinity of

ความหมายคล้ายกันกับ near

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม