ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร H

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร H

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

habitually

ความหมายคล้ายกันกับ often

halt

ความหมายคล้ายกันกับ stop

happen

ความหมายคล้ายกันกับ occur

happy

ความหมายคล้ายกันกับ happy

harass

ความหมายคล้ายกันกับ bother

hard

ความหมายคล้ายกันกับ hard

harm

ความหมายคล้ายกันกับ injure

haste

ความหมายคล้ายกันกับ speed

hasten

ความหมายคล้ายกันกับ hurry

hasten

ความหมายคล้ายกันกับ hurry

hasty

ความหมายคล้ายกันกับ reckless

hasty

ความหมายคล้ายกันกับ abrupt

hate

ความหมายคล้ายกันกับ hate

haul

ความหมายคล้ายกันกับ carry

have

ความหมายคล้ายกันกับ have

have fun

ความหมายคล้ายกันกับ play

hazard

ความหมายคล้ายกันกับ danger

heal

ความหมายคล้ายกันกับ heal

heal

ความหมายคล้ายกันกับ cure

hear

ความหมายคล้ายกันกับ listen

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม