ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร G

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร G

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

gaffe

ความหมายคล้ายกันกับ mistake

garbage

ความหมายคล้ายกันกับ junk

gather

ความหมายคล้ายกันกับ learn

gaze

ความหมายคล้ายกันกับ look

genesis- beginning

ความหมายคล้ายกันกับ birth

gentle

ความหมายคล้ายกันกับ kind

get

ความหมายคล้ายกันกับ take

get

ความหมายคล้ายกันกับ fetch

get rid of

ความหมายคล้ายกันกับ sell

get to

ความหมายคล้ายกันกับ arrive

gift

ความหมายคล้ายกันกับ gift

gigantic

ความหมายคล้ายกันกับ vast

give

ความหมายคล้ายกันกับ give

give

ความหมายคล้ายกันกับ supply

give details

ความหมายคล้ายกันกับ explain

give the impression

ความหมายคล้ายกันกับ seem

glad

ความหมายคล้ายกันกับ happy

glance

ความหมายคล้ายกันกับ look

glance

ความหมายคล้ายกันกับ look

glare

ความหมายคล้ายกันกับ look

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม