ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร F

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร F

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

fabulous- superb

ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

facilitate

ความหมายคล้ายกันกับ help

factual

ความหมายคล้ายกันกับ true

fair

ความหมายคล้ายกันกับ just

faith

ความหมายคล้ายกันกับ faith

faithful

ความหมายคล้ายกันกับ true

fallacy

ความหมายคล้ายกันกับ error

falter

ความหมายคล้ายกันกับ waver

fancy

ความหมายคล้ายกันกับ want

fantastic

ความหมายคล้ายกันกับ marvelous

far off

ความหมายคล้ายกันกับ remote

faraway

ความหมายคล้ายกันกับ remote

fascinate

ความหมายคล้ายกันกับ charm

fat

ความหมายคล้ายกันกับ fat

fat

ความหมายคล้ายกันกับ large

fault

ความหมายคล้ายกันกับ defect

fault

ความหมายคล้ายกันกับ mistake

fault

ความหมายคล้ายกันกับ error

faux pas

ความหมายคล้ายกันกับ mistake

fearful

ความหมายคล้ายกันกับ timid

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม