Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด F

จำนวนทั้งหมด 73 คำ - หน้า 1/4

มีดังรายการต่อไปนี้

Synonyms – คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวด F
 1. fabulous- superb

  แปลว่า ดี - ดีมาก

 2. facilitate

  แปลว่า อำนวยความสะดวก

 3. factual

  แปลว่า ข้อเท็จจริง

 4. fair

  แปลว่า ยุติธรรม

 5. faith

  แปลว่า ความเชื่อ

 6. faithful

  แปลว่า ซื่อสัตย์

 7. fallacy

  แปลว่า วิบัติ

 8. falter

  แปลว่า ผิด

 9. fancy

  แปลว่า แฟนซี

 10. fantastic

  แปลว่า ยอดเยี่ยม

 11. far off

  แปลว่า ไกล

 12. faraway

  แปลว่า ห่างไกล

 13. fascinate

  แปลว่า ตรึงใจ

 14. fat

  แปลว่า ไขมัน

 15. fat

  แปลว่า ไขมัน

 16. fault

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

 17. fault

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

 18. fault

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

 19. faux pas

  แปลว่า faux pas

 20. fearful

  แปลว่า น่ากลัว

 21. fearless

  แปลว่า กล้าหาญ

 22. feeble

  แปลว่า เบาบาง

 23. fetch

  แปลว่า นำมาใช้

 24. figure

  แปลว่า รูป