ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร E

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร E

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

earlier than

ความหมายคล้ายกันกับ before

earnings

ความหมายคล้ายกันกับ income

earth

ความหมายคล้ายกันกับ world

easily broken

ความหมายคล้ายกันกับ fragile

eat

ความหมายคล้ายกันกับ eat

eavesdrop

ความหมายคล้ายกันกับ listen

ecstatic

ความหมายคล้ายกันกับ happy

edge

ความหมายคล้ายกันกับ border

edgy

ความหมายคล้ายกันกับ tense

effort

ความหมายคล้ายกันกับ effort

elderly

ความหมายคล้ายกันกับ old

element

ความหมายคล้ายกันกับ part

elevated

ความหมายคล้ายกันกับ high

elongated

ความหมายคล้ายกันกับ long

elucidate

ความหมายคล้ายกันกับ explain

emaciated

ความหมายคล้ายกันกับ thin

embarrassment

ความหมายคล้ายกันกับ shame

embellishment

ความหมายคล้ายกันกับ ornament

embrace

ความหมายคล้ายกันกับ hold

employ

ความหมายคล้ายกันกับ use

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม