ค้นหาSynonyms

Synonyms ความหมายคล้ายกันกับ Defect

Synonyms มีดังรายการต่อไปนี้


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม