ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 4/4 มีดังรายการต่อไปนี้

disturb

ความหมายคล้ายกันกับ bother

dither

ความหมายคล้ายกันกับ waver

diverse

ความหมายคล้ายกันกับ different

divide

ความหมายคล้ายกันกับ divide

division

ความหมายคล้ายกันกับ part

donation

ความหมายคล้ายกันกับ gift

draft

ความหมายคล้ายกันกับ write

drawn out

ความหมายคล้ายกันกับ long

dumbfounded

ความหมายคล้ายกันกับ astonish

duo

ความหมายคล้ายกันกับ pair

dupe

ความหมายคล้ายกันกับ cheat

during

ความหมายคล้ายกันกับ during

dutiful

ความหมายคล้ายกันกับ true

dwell

ความหมายคล้ายกันกับ dwell

dwindle

ความหมายคล้ายกันกับ decrease

dynamic

ความหมายคล้ายกันกับ lively

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม