ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

deliberate

ความหมายคล้ายกันกับ think

delicate

ความหมายคล้ายกันกับ fragile

deliver

ความหมายคล้ายกันกับ supply

demanding

ความหมายคล้ายกันกับ hard

demonstrate

ความหมายคล้ายกันกับ show

denote

ความหมายคล้ายกันกับ mean

depart

ความหมายคล้ายกันกับ leave

depart

ความหมายคล้ายกันกับ go

deposit

ความหมายคล้ายกันกับ put

deposit

ความหมายคล้ายกันกับ keep

depressed

ความหมายคล้ายกันกับ glum

design

ความหมายคล้ายกันกับ idea

designation

ความหมายคล้ายกันกับ name

desire

ความหมายคล้ายกันกับ want

despicable

ความหมายคล้ายกันกับ mean

despise

ความหมายคล้ายกันกับ hate

destroy

ความหมายคล้ายกันกับ kill

detest

ความหมายคล้ายกันกับ hate

develop

ความหมายคล้ายกันกับ grow

devoted

ความหมายคล้ายกันกับ true

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม