ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร D

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

damage

ความหมายคล้ายกันกับ injure

danger

ความหมายคล้ายกันกับ danger

daring

ความหมายคล้ายกันกับ brave

dash

ความหมายคล้ายกันกับ hurry

debris

ความหมายคล้ายกันกับ junk

deceive

ความหมายคล้ายกันกับ cheat

declare

ความหมายคล้ายกันกับ say

decline

ความหมายคล้ายกันกับ decrease

decoration

ความหมายคล้ายกันกับ ornament

decrease

ความหมายคล้ายกันกับ decrease

dedicated

ความหมายคล้ายกันกับ true

defeater

ความหมายคล้ายกันกับ victor

defect

ความหมายคล้ายกันกับ defect

defer

ความหมายคล้ายกันกับ delay

deference

ความหมายคล้ายกันกับ respect

deficiency

ความหมายคล้ายกันกับ defect

defrost

ความหมายคล้ายกันกับ thaw

delay

ความหมายคล้ายกันกับ delay

delayed

ความหมายคล้ายกันกับ late

delete

ความหมายคล้ายกันกับ omit

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม