ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด
Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร A

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน หมวดตัวอักษร A

Synonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน - หน้า 1/6 มีดังรายการต่อไปนี้

a lot of

ความหมายคล้ายกันกับ many

abhorrence

ความหมายคล้ายกันกับ hate

able

ความหมายคล้ายกันกับ able

abrupt

ความหมายคล้ายกันกับ abrupt

abscond

ความหมายคล้ายกันกับ leave

absolve

ความหมายคล้ายกันกับ pardon

absurd

ความหมายคล้ายกันกับ mad

accelerate

ความหมายคล้ายกันกับ hurry

acclaim

ความหมายคล้ายกันกับ praise

accomplish

ความหมายคล้ายกันกับ achieve

account

ความหมายคล้ายกันกับ story

accurate

ความหมายคล้ายกันกับ true

accurate

ความหมายคล้ายกันกับ right

ache

ความหมายคล้ายกันกับ pain

achieve

ความหมายคล้ายกันกับ achieve

acquiesce

ความหมายคล้ายกันกับ consent

acquire

ความหมายคล้ายกันกับ take

acquire

ความหมายคล้ายกันกับ learn

activate

ความหมายคล้ายกันกับ begin

active

ความหมายคล้ายกันกับ lively

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม