ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร W

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

wad

ตัวอย่าง You don't want to carry a wad like that with you in the big city.

waste

ตัวอย่าง After you waste him, throw the body in the river.

wheels

ตัวอย่าง If you let me borrow your wheels, I'll go out and buy a pizza.

whiz

ตัวอย่าง He is a whiz at the computer.

wired

ตัวอย่าง I am really wired after drinking five cups of coffee.

wussy

ตัวอย่าง Don't be such a wussy all the time. Say what you are thinking.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ