ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร U

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

up

ตัวอย่าง He has been up ever since he met his new girlfriend.

up for grabs

ตัวอย่าง This is a sale. Everything is up for grabs.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ