ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร T

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

take a hike

ตัวอย่าง I am tired of all your complaining. Take a hike.

taken

ตัวอย่าง He was taken for all his money at the casino.

taking care of business

ตัวอย่าง I have been taking care of business.

threads

ตัวอย่าง Those look like expensive threads he is wearing.

tool around

ตัวอย่าง I don't want to tool around all night. It is time to go home.

totaled

ตัวอย่าง My car was totaled in the accident with the garbage truck.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ