ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร P

Slang คำสแลง - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

pad

ตัวอย่าง Have you found a pad yet?

pain in the neck

ตัวอย่าง My wife's best friend is a pain in the neck.

paper-pusher

ตัวอย่าง My office is filled with paper-pushers.

party animal

ตัวอย่าง You're too old to be a party animal.

party-hearty

ตัวอย่าง We need to party-hearty because we just got a raise in salary.

paw

ตัวอย่าง Get your paws off of my body.

peanuts

ตัวอย่าง I am not going to work for peanuts.

pickled

ตัวอย่าง He gets pickled after only one beer.

piece of cake

ตัวอย่าง Working on a computer for me is a piece of cake.

pig

ตัวอย่าง He is a pig at parties.

pig out

ตัวอย่าง Let's go to the restaurant and pig out.

pit stop

ตัวอย่าง Let's make a pit stop at the next rest area.

plastered

ตัวอย่าง He drinks too much and is always plastered on the weekend.

pooped out

ตัวอย่าง He pooped out after we started to do the hard work.

pop

ตัวอย่าง Shut up or I will pop you.

pop for something

ตัวอย่าง It is my turn to pop for the doughnuts.

pro

ตัวอย่าง He is really a pro at his work.

prod

ตัวอย่าง Can you give me a gentle prod next week so I won't forget?

psyched up

ตัวอย่าง The players are really psyched up for the game on Friday.

psycho

ตัวอย่าง She is a psycho. She should be in a hospital.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ