ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร N

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

nark

ตัวอย่าง Watch out for the narks in the airport.

neat

ตัวอย่าง That was a neat idea that you had.

negative

ตัวอย่าง There are too many negatives about the company merger.

nick

ตัวอย่าง The police nicked the shoplifter as he was leaving the store.

nip

ตัวอย่าง He took a nip out of the bottle.

no sweat

ตัวอย่าง It's no sweat to have the report in to you by Monday.

nuke

ตัวอย่าง I'll nuke our dinner in a few minutes.

nuke

ตัวอย่าง Does that attack plane have any nukes?

nut

ตัวอย่าง I think that he is a nut.

nuts

ตัวอย่าง You are completely nuts if you think I will go with you.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ