ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร M

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

make waves

ตัวอย่าง Try not to make waves around the office.

maxed out

ตัวอย่าง I am maxed out at my work and need to rest.

mean

ตัวอย่าง He plays a mean violin.

mega

ตัวอย่าง I have mega amounts of tomatoes in my garden this summer.

megabucks

ตัวอย่าง He made megabucks when he sold his company.

mellow

ตัวอย่าง You need to mellow out and enjoy life.

meltdown

ตัวอย่าง There has been a meltdown in the relationship between my parents and me.

mickey mouse

ตัวอย่าง The homework the teacher gave us was mickey mouse.

move on someone

ตัวอย่าง I am going to try to move on Sarah next Saturday.

mush

ตัวอย่าง That is total mush and you know it.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ