ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร L

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

laid-back

ตัวอย่าง You need to be more laid-back.

lame

ตัวอย่าง That is really a lame excuse.

line

ตัวอย่าง I have heard that line a million times.

loser

ตัวอย่าง John is a loser.

love handles

ตัวอย่าง I exercise every day, but I can't get rid of these love handles.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ