ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร K

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

keep one's cool

ตัวอย่าง He kept his cool when his house burned down.

kegger

ตัวอย่าง I hear there is a kegger at John's house tonight.

kick

ตัวอย่าง I get a kick out of watching him paint.

klutz

ตัวอย่าง He is a real klutz.

knock

ตัวอย่าง Don't knock it if you can't do it any better.

knocked up

ตัวอย่าง My dog gets knocked up once a year.

knockout

ตัวอย่าง Who was that knockout I saw you with last Friday?

knuckle sandwich

ตัวอย่าง Shut up or I'll give you a knuckle sandwich.

kook

ตัวอย่าง Watch out for all the kooks in this neighborhood.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ