ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร J

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

jam

ตัวอย่าง I am glad you got yourself out of that jam.

jerk someone around

ตัวอย่าง Recently it seems like everyone is jerking me around.

jock

ตัวอย่าง My roommate is a jock for the basketball team.

john

ตัวอย่าง The john really smells.

joint

ตัวอย่าง Where is the closest joint to here.

joint

ตัวอย่าง He is good at rolling joints.

junkie

ตัวอย่าง Sam is a junkie.

just off the boat

ตัวอย่าง He acts like he is just off the boat.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ