ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร I

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

I.D.

ตัวอย่าง Can you show me some I.D. please?

in

ตัวอย่าง The tie you are wearing is really in.

in deep

ตัวอย่าง They are really in deep with each other.

in the bag

ตัวอย่าง Everything is in the bag. There is nothing to worry about.

intense

ตัวอย่าง This is a very intense situation we are discussing.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ