ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร H

Slang คำสแลง - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

hairy

ตัวอย่าง That was a hairy plane trip. I am glad the storm is over.

hammer

ตัวอย่าง Put the hammer to the floor or we will be late for the wedding.

hang it up

ตัวอย่าง I have decided to hang up my teaching job.

hang loose

ตัวอย่าง Just hang loose for another few days.

hang tough

ตัวอย่าง We need to hang tough on our decision.

hardware

ตัวอย่าง The police were surprised by all the hardware the gang members had.

have a buzz on

ตัวอย่าง I had a buzz on after the third martini.

have good vibes

ตัวอย่าง I have good vibes about our new secretary.

have it all together

ตัวอย่าง Recently I don't have it all together.

heave

ตัวอย่าง I heaved up on the floor.

high

ตัวอย่าง The teenagers look high to me.

hip-shooter

ตัวอย่าง He is such a hip-shooter.

history

ตัวอย่าง I don't have any idea where my old boyfriend is. He's history.

hit

ตัวอย่าง Your proposal was a hit with the boss.

hole up

ตัวอย่าง I had to hole up for three days because the police were looking for me.

honcho

ตัวอย่าง The honcho says that we are going to have to give up two days of our vacation.

hooker

ตัวอย่าง Her clothes make her look like a hooker.

hot

ตัวอย่าง The police stopped them because they thought the car was hot.

huffy

ตัวอย่าง I will do it soon so please don't get huffy.

hungry

ตัวอย่าง If you are not hungry, you won't get ahead in the business.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ