ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร F

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

face-off

ตัวอย่าง The two sides were headed for a nasty face-off.

far-out

ตัวอย่าง This music is really far-out.

fix

ตัวอย่าง The addict needs another fix.

flaky

ตัวอย่าง He is too flaky to do the work.

flashback

ตัวอย่าง At the wedding he had a flashback of his old girlfriend.

flick

ตัวอย่าง I haven't seen a flick in a long time.

flip out

ตัวอย่าง He flipped out when he heard that his mother had been killed.

flip side

ตัวอย่าง What kind of music do you have on the flip side of the tape?

fox

ตัวอย่าง His older sister is a fox.

foxy

ตัวอย่าง She is a foxy lady.

freebie

ตัวอย่าง The pillow was a freebie


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ