ค้นหาSlang คำสแลง

Slang คำสแลง หมวดตัวอักษร D

Slang คำสแลง มีดังรายการต่อไปนี้

damage

ตัวอย่าง Lets get the bill and find out the damage.

dead

ตัวอย่าง This disco is really dead tonight.

deck

ตัวอย่าง He was decked in the fight.

deep pockets

ตัวอย่าง Her boyfriend has deep pockets.

dicey

ตัวอย่าง Since the weather is a little dicey, I won't go today.

dirty

ตัวอย่าง I hear that it's a dirty movie.

ditch

ตัวอย่าง I'll ditch my younger brother with my grandmother.

do a snow job on

ตัวอย่าง Don't try to do a snow job on me.

dope

ตัวอย่าง He is such a dope.

dope

ตัวอย่าง There are a lot of dope dealers around here.

dork

ตัวอย่าง He is such a dork.

dough

ตัวอย่าง I need some dough before I can go Christmas shopping.

down

ตัวอย่าง Let's go to a bar and down a few beers.

drag

ตัวอย่าง Doing homework on the weekend is a drag.

dynamite

ตัวอย่าง This drink is really dynamite.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Slang คำสแลง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ